>> English

   易博纳(香港)科技有限公司 
 
   深圳:
   联系人: 曹小姐
  
maggie@ePona.com.hk
  
eponacn@gmail.com
   Tel:+86-755-2573 5647 
   Fax: +86-755-2573 5647
 
   香港:
   联系人: 孙小姐
  
info@ePona.com.hk
  
jane.ePona@gmail.com
   Tel:852-21375268
   Fax:852-21375270

 产品展示
ELB250D7601

 250W车用小型电脑智能DC/DC变换器

 输出数组:多路输出
 输出功率:250W
 输入电压:6-30V
 尺 寸:126X102X43.5MM
 输出额定电压电流:+3.3V/15A,+5V/14A,+12V/10A,-12V/0.2A,+5VSB/2A
Copyright (C) 2010-2013 ePona Tech Ltd.., All rights reserved.